Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

8923 baa5
Reposted fromkarahippie karahippie
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie
5256 dc4d
Reposted fromkarahippie karahippie
5326 e08a
Reposted fromkarahippie karahippie
5483 b506
Reposted fromkarahippie karahippie
5491 ebdd
Reposted fromkarahippie karahippie
5506 9936
Reposted fromkarahippie karahippie
5508 dc5e
Reposted fromkarahippie karahippie
9868 51c5
Reposted fromkarahippie karahippie
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaWilalena Wilalena
3340 8086 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablu blu
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viagwiazdeczka gwiazdeczka
2034 45f0 500
Reposted fromkarahippie karahippie
3155 8975
Reposted fromkarahippie karahippie
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Love is a loyalty sworn. Not a burning for a moment.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
3705 6214
Reposted fromonlyman onlyman vianaska naska
7670 3477
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl