Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaostatni ostatni
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frominpassing inpassing viaWilalena Wilalena
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaWilalena Wilalena
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viacytaty cytaty
[...] Że to, co na zewnątrz, jest tylko pretekstem, że największy porządek nie ułoży mojego świata wewnętrznego.
— Natalia Przybysz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
I ja tak okropnie chciałabym żyć bez tego czegoś w mojej głowie co ciągnie mnie w dół tak, że sama nie wiem czy ze mną już jest najgorzej czy jeszcze trochę zniosę. 
bo ja KRZYCZĘ DO CIEBIE tylko ciszą wiesz?
— i jak budze się rano to tak cholernie mi tęskno do Ciebie jak jeszcze nigdy, do nikogo i wyobrażam sobie wtedy jak razem pijemy herbate i Ty znowu się złościsz bo masz za słodką i świeci słońce i jest ciepło i nie musimy myśleć o niczym i tak jest wiesz? najlepiej jest
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 08 2017

To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Tak trudno się podnieść, tak ciężko wstać
Gdy tyle wspomnień nie daje spać
I nie ma dnia, nie ma nocy,
Jest ten dziwny strach
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski; Zbrodnia i kara
Reposted fromapatyczna apatyczna viafuckall fuckall
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viafuckall fuckall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl