Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaehh ehh
Ja się tak strasznie wszystkiego wstydzę. Chciałabym poznać kogoś, kto pozbawiłby mnie tego wstydu, który tak bardzo uprzykrza mi życie..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Moja matka nauczyła mnie aby stać prosto, siedzieć wyprostowaną i palić najwyżej sześć papierosów dziennie.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
8120 cf3a
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
5393 ce76
Reposted fromcalifornia-love california-love viawerqq werqq
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaunmadebeds unmadebeds
3408 2238
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viairmelin irmelin
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viairmelin irmelin
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
8597 d36e 500
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
Oczywiście, że złamałeś mi serce.
Oczywiście, że zabolało.
Oczywiście, że Ty w ogóle się tym nie przejąłeś. 
Oczywiście, że się tego spodziewałam. Oczywiście, że jednak mimo to wierzyłam w szczęśliwy dla nas los. 
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl