Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viamoai moai
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viagreenhazel greenhazel
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreenhazel greenhazel

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viagreenhazel greenhazel

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viagreenhazel greenhazel
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viagreenhazel greenhazel
Czemu tęsknotą za osobą, która nie wróci tak bardzo boli?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viazapachsiana zapachsiana
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazapachsiana zapachsiana
Jak Cię zostawię to Ty też zostaw mnie
Najgorsze jest chyba to, że kocham Cię.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 20 2017

Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaflyleaf flyleaf
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl