Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

She was like the moon - part of her was always hidden away.
— Dia Reeves, Bleeding Violet
Reposted frommissljud missljud viapoppyseed poppyseed
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapoppyseed poppyseed
1834 0eab 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viablu blu
Byłam po prostu zawiedziona..
— tylko tyle.
"Po prawdziwej rozpaczy przychodzi zwykle prawdziwa radość i wtedy zapomina się o tym, jak wyglądał świat, kiedy tej radości nie było.
— znalezione
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaultraviolet ultraviolet
2031 844c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalazadymiara malazadymiara
Temu, kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w Twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem, kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy które przemijają i nie wracają nigdy więcej: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto Cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują Cię tylko jako jedną z opcji.— Jacek Walkiewicz

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakarna karna
7143 c6a4
Reposted fromkarahippie karahippie viaosiaka osiaka
Miłość to niedosyt istnienia [...]. To jakby całe brzemię czyjegoś istnienia pragnąć wziąć na siebie. Jak­by pragnąć tego kogoś zwolnić z konieczności istnienia. Jak­by pragnąć za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
3195 6c44
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— M. Gutowska- Adamczyk

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaultraviolet ultraviolet
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
0120 6022 500
Reposted fromhemosexual hemosexual viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl