Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viairmelin irmelin
3376 67ef 500
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viairmelin irmelin
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viairmelin irmelin
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Ciężki temat gdy wciąż żyją wspomnienia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted fromnonapewno nonapewno viakarna karna

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viakarna karna
7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
2009 e397 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
9909 841a
Reposted fromskrzacik skrzacik viairmelin irmelin
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

Bezsilna się czułam. Porzucona i odrzucona. Zdradzona i sponiewierana. Oszukana. Z tęsknoty jak pies wyłam. Umrzeć bardzo chciałam.

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viairmelin irmelin
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viazeberko zeberko
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viamuchless muchless
0279 da63
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaWilalena Wilalena
Co Ty sobie myślałeś !! - wykrzyczała mi prosto w twarz...
-Myślałem sobie że kocham i jestem kochany.
Myślałem że ja i Ty to jedno, a odkryłem że ja to ja, a Ty to ty.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Jestem zbyt nisko by spadać.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl